челно кондензаторно заваряване, стоманена, помеднена, дистанционна, без резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, месингова, дистанционна, без резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, месингова, дистанционна, без резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, неръждаема, дистанционна, без резба, CD welding stud
челно, електродъгово заваряване, стоманен, за бетон, DA welding stud
челно, електродъгово заваряване, стоманена, метрична резба, DA welding stud
челно, електродъгово заваряване, неръждаема, метрична резба, DA welding stud
челно кондензаторно заваряване, неръждаема, метрична резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, стоманена, помеднена, метрична резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, стоманена, помеднена, метрична резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, месингова, метрична резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, алуминиева, метрична резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, неръждаема , метрична резба, CD welding stud
челно кондензаторно заваряване, неръждаема, метрична резба, CD welding stud
челно, електродъгово-"кратък цикъл" заваряване, стоманена, помеднена, метрична резба, DA Short cicle welding stud
челно, електродъгово-кратък цикъл- заваряване, неръждаема, метрична резба, DA Short cicle welding stud
1 2